Hanza förbättrade resultatet trots omsättningstapp

Kontraktstillverkaren Hanza redovisar en lägre omsättning men förbättrat resultat i det första kvartalet jämfört med fjolårsperioden.

Omsättningen sjönk 5,3 procent till 567,4 miljoner kronor (599,1).

”Vi ser en långsiktigt god utveckling av försäljningen och vi har under kvartal 1 beslutat om kapacitetshöjande maskininvesteringar på cirka 30 miljoner kronor som kommer att installeras under hösten. Parallellt uppför vi vår nya produktionsanläggning för komplex montering i Estland som kommer att invigas i början av nästa år”, säger VD Erik Stenfors.

Ebita-resultat blev 22,5 miljoner kronor (20,4), med en ebita-marginal på 4,0 procent (3,4).

Rörelseresultatet blev 19,0 miljoner kronor (16,8), med en rörelsemarginal på 3,3 procent (2,8).

Resultatet efter skatt blev 9,1 miljoner kronor (6,4), en ökning med 42,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,27 kronor (0,19), vilket innebär en ökning med 42,1 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 66,1 miljoner kronor (67,6).

Hanza uppger att marknadsläget har förstärkts betydligt i Norden under början av 2021 men varit dämpad i Tyskland på grund av den långa nedstängningen. Bolaget spår att efterfrågan i Norden förblir stark och att det sker en återhämtning i Tyskland mot slutet av året.