Högre omsättning för Byggmax

Bygghandlarkedjan Byggmax redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad rörelseförlust.

Omsättningen uppgick till 715,4 miljoner kronor (665,2), en ökning med 8 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -87,7 miljoner kronor (-98,0). 

Resultatet efter skatt blev -81,0 miljoner kronor (-78,4). 

Resultat per aktie hamnade på -1,3 kronor (-1,3). 

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,4 miljoner kronor (-1,2).

I rapporten skriver vd Mattias Ankarberg att bolaget är fortsatt optimistiska till god marknadstillväxt under 2019. 

“Enligt Konjunkturinstitutet har också de svenska hushållens intention att renovera fortsatt att öka. Vi bedömer fortfarande att intresset för större, dyrare projekt är mer avvaktande”, skriver han. 

Byggmax har under första kvartalet uppgraderat sin e-handel och planerar att öppna tolv nya butiker under 2019. För de butiker som öppnades under 2018 har starten varit bra, meddelar vd:n. 

Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 3,1 procent och ej jämförbara butiker genererade 6,7 procent i försäljningsökning.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.