Hoist bommar förväntningarna

Resultatet blev klart lägre än väntat för Hoist Finance.

Hoist Finance, som köper portföljer med förfallna blancolån, redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2019 på 130 miljoner kronor (232).

Ett genomsnitt av tre analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 228 miljoner kronor.

Jämförelsestörande poster före skatt uppgick till -47 miljoner kronor (+42) och avser omstruktureringskostnader i den franska verksamheten, IT-organisationen samt ränteswappar.

Resultatet före skatt sjönk till 146 miljoner kronor (243), att jämföra med estimatsnittet på 244 miljoner.

Rörelseintäkterna minskade till 698 miljoner kronor (731), jämfört med analytikersnittet på 805 miljoner kronor.

Nettoresultatet sjönk till 140 miljoner kronor (182), jämfört med ett analytikersnitt på 190 miljoner kronor.

Resultatet per aktie backade till 1:39 kronor (1:87).

Hoist redovisar köp av fordringsportföljer om 689 miljoner kronor i kvartalet (2.546). Ett genomsnitt av två analytikers estimat var 1.025 miljoner kronor.

Kärnprimärkapitalrelationen var 10,3 procent vid kvartalsskiftet, jämfört med 9,9 procent ett kvartal tidigare. Ett genomsnitt av två analytikers estimat var 10,6 procent.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.