Holmen under förväntan

Holmens rörelsevinst exklusive engångsposter kom in under analytikernas prognoser.

Skogsbolaget Holmen redovisar ett rörelseresultat justerat för engångsposter om 472 miljoner kronor (338) för det fjärde kvartalet 2014.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter förväntades uppgå till 493 miljoner kronor, enligt SIX News/Inquiry Financials analytikerenkät. Resultatet blev således 4,3 procent sämre än väntat.

I fjärde kvartalet har en nedskrivning av Bravikens sågverk om 450 miljoner kronor gjorts, vilket rapporteras som jämförelsestörande post.

Rörelseresultat på rapporterad nivå var 22 miljoner (338).

Justerad respektive rapporterad rörelsemarginal blev 11,8 procent (8,6) respektive 0,5 procent (8,6), att ställa mot förväntningar om 12,2 procent på båda nivåerna.

Värdeförändring på biologiska tillgångar, det vill säga Holmens skogsinnehav, ingår med +27 miljoner i rörelseresultatet (+71).

Resultatet före skatt blev -18 miljoner (295).

Nettoresultatet blev -4 miljoner kronor (230) och resultatet per aktie blev -0,1 kronor (2,70).

Omsättningen steg totalt med 1,9 procent i årstakt till 4.011 miljoner (3.938). Enligt analytikerna spåddes omsättningen landa på 4.026 miljoner kronor, motsvarande en total tillväxt om +2,2 procent.

Utdelningsförslaget för helåret 2014 är 10 kronor per aktie i ordinarie kontant utdelning (9,00). Här väntades i genomsnitt 10,20 kronor per aktie.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.