Holmens nettoresultat högre än väntat

Skogsindustribolaget Holmen rapporterar lägre intäkter i andra kvartalet 2020 jämfört med analytikernas förväntningar. Nettoresultatet blev dock högre än förväntat.
Foto: Rolf Andersson/Holmen
Nettoomsättningen sjönk 11,6 procent till 3 853 miljoner kronor (4 361). Utfallet var 3,9 procent lägre jämfört med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 010 miljoner kronor

Rörelseresultatet blev 542 miljoner kronor (574). Rörelsemarginalen var 14,1 procent (13,2).

Resultatet före skatt var 531 miljoner kronor (565).

Resultatet efter skatt blev 411 miljoner kronor (451), vilket är 11,4 procent högre än analytikerkonsensus som låg på 369 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 2,50 kronor (2,70).

Resultatet påverkades negativt av prisnedgångar och produktionsbegränsningar inom papper men det uppvägdes till stor del av högre resultat från kartong och skog.

Jämfört med första kvartalet minskade rörelseresultatet med 86 miljoner kronor till 542 miljoner kronor, till följd av lägre efterfrågan inom papper orsakat av covid-19. Resultatet för kartong och trävaror ökade.

Styrelsen har beslutat att kalla till extra bolagsstämma i september för att behandla frågan om aktieutdelning. Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 kronor per aktie.

– Holmens finansiella ställning är stark, även efter förvärvet av Martinsons. Vi är ett företag som också i osäkra tider ska ge utdelning, men i våras togs inget beslut som en konsekvens av den stora osäkerhet som då rådde kring covid-19. Nu några månader senare har osäkerheten minskat men det finns ändå anledning att vara återhållsam. Vid en sammanvägd bedömning har därför styrelsen beslutat att föreslå en utdelning om 3,50 kronor per aktie i stället för det ursprungliga förslaget om 7 kronor per aktie, kommenterar vd Henrik Sjölund i delårsrapporten.

Holmen, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 3 853 4 010 -3,9% 4 361 -11,6%
Rörelseresultat 542 574 -5,6%
Rörelsemarginal 14,1% 13,2%
Resultat före skatt 531 565 -6,0%
Nettoresultat 411 369 11,4% 451 -8,9%
Resultat per aktie, kronor 2,50 2,70 -7,4%

Konsensusdata från Factset

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här