Humana ökar omsättning och vinst under första kvartalet

Vård- och omsorgsbolaget Humana redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Vinsten var 5% högre än väntat.
Humana
Omsättningen steg 2,8% till 1 986 miljoner kronor (1 932). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 000. Organisk tillväxt var 2,4%.

Rörelseresultatet blev 112 miljoner kronor (98). Rörelsemarginalen var 5,6% (5,1). Justerat rörelseresultat utföll på 112 miljoner kronor (98), med en justerad rörelsemarginal på 5,6% (5,1).

Resultatet efter skatt blev 63 miljoner kronor (53), analytikerkonsensus 60. Resultat per aktie hamnade på 1,27 kronor (1,00).

Operativt kassaflöde uppgick till 197 miljoner (95).

”Årets första kvartal präglades av stabilitet. Vaccinationer av personal och kunder förbättrade situationen i våra verksamheter och Humana som koncern fortsatte att växa organiskt, vi hade en god lönsamhet med ökade rörelseresultat i fyra av fem affärsområden och ett starkt kassaflöde”, skriver vd Rasmus Nerman och fortsätter.

”Vi ser en tydlig och positiv effekt av vaccinationerna. Samtidigt är de inte ensamt lösningen. Det systematiska förebyggande arbetet kopplat till pandemin i våra verksamheter måste fortsätta.”

Den finska verksamheten tar Humana-chefen också upp.

”Den finländska verksamheten utvecklas operativt i rätt riktning, men har flera olika utmaningar att hantera. I kvartalet minskade både intäkter och rörelseresultat. Pandemin påverkade intäkterna negativt genom lägre beläggning inom äldreomsorgen och öppenvården. De minskade intäkterna är också en effekt av tidigare stängningar av enheter. I korthet: den finansiella utmaningen i Finland kvartstår, men den nya ledningen har ringat in problemen och har nu fullt fokus på åtgärder”, skriver Nerman.

Humana, Mkr Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 1 986 2 000 -0,7% 1 932 2,8%
Rörelseresultat 112 98 14,3%
Rörelsemarginal 5,6% 5,1%
Rörelseresultat, justerat 112 98 14,3%
Rörelsemarginal, justerad 5,6% 5,1%
Nettoresultat 63 60 5,0% 53 18,9%
Resultat per aktie, kronor 1,27 1,00 27,0%

Konsensusdata från Factset