Husqvarna förvärvar bevattningsbolag för drygt fyra miljarder

Skogs- och trädgårdsproduktbolaget Husqvarna har tecknat avtal om att förvärva Orbit Irrigation, som är en leverantör av bevattningslösningar för hem och trädgårdar i Nordamerika. Orbit blir en del av Husqvarnas division Gardena. Det framgår av ett pressmeddelande.
Husqvarna
Orbits nettoomsättning under de senaste tolv månaderna uppgick till 320 miljoner dollar med en rörelsemarginal något under Husqvarnakoncernens genomsnitt. Köpeskillingen motsvarar ett företagsvärde på 480 miljoner dollar på kontant- och skuldfri basis och kommer att finansieras genom befintlig kassa och outnyttjade kreditfaciliteter.

”Vi bildar nu en tydlig global marknadsledare inom trädgårdsbevattning i och med att vi kombinerar Orbits nordamerikanska verksamhet med Gardena-divisionens styrka i Europa. Vi kommer att fortsätta bygga på Gardenas och Orbits framgångsrika utveckling. Detta ger en utmärkt position och rätt förutsättningar för att fortsätta driva omvandlingen av marknaden mot smarta och hållbara trädgårdslösningar”, säger Henric Andersson, VD och koncernchef för Husqvarna Group.

Orbit, som är baserade i Salt Lake City i delstaten Utah, har 300 anställda och genererar över 95 procent av sina intäkter från den nordamerikanska marknaden, där Gardenas närvaro idag är begränsad.

Transaktionen förväntas slutföras före utgången av 2021 men är föremål för sedvanligt myndighetsgodkännande. Orbit är för närvarande ett portföljbolag inom Platinum Equity.