ICA rapporterar högre justerat rörelseresultat än väntat

Dagligvarubolaget ICA redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Den justerade rörelsevinsten var samtidigt högre än väntat.
Per Strömberg, vd ICA Gruppen. Foto: Jessica Gow / TT
”Vi hade en bra utveckling i andra kvartalet där de kraftigt förbättrade resultaten i Apotek Hjärtat och Rimi Baltic är speciellt glädjande. Inom båda segmenten tog vi dessutom marknadsandelar. Även ICA Sverige hade en bra utveckling givet utmanande jämförelsetal. I kvartalet slutförde ICA Banken också förvärvet av Forex kundportföljer vilket skapar nya tillväxtmöjligheter för banken”, uppger VD Per Strömberg.
Omsättningen steg 1,5% till 32 401 miljoner kronor (31 924). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 32 338. Exklusive valutaeffekter var ökningen 2,1%.

Covid-19 bedöms ha påverkar omsättningen med cirka +0,8% (+0,3), medan effekten kopplat till påskhelgen bedöms ha uppgått till cirka -0,8%.

Ebitda-resultat blev 2 836 miljoner kronor (2 774), med en ebitda-marginal på 8,8% (8,7).

Rörelseresultatet blev 1 466 miljoner kronor (1 454). Rörelsemarginalen var 4,5% (4,6).

Justerat rörelseresultat utföll på 1 446 miljoner kronor (1 452), väntat var 1 372, med en justerad rörelsemarginal på 4,5% (4,5).

Resultatet efter skatt blev 1 139 miljoner kronor (976), analytikerkonsensus 1 011.

Resultat per aktie hamnade på 5,64 kronor (4,83).

Kassaflödet från löpande verksamhet, exklusive ICA Banken, uppgick till 3 181 miljoner kronor (2 911).

”Vi är nu på väg ut ur en mycket speciell period där många har gjort avgörande insatser så att vi har kunnat leverera goda resultat i en svår situation. Det innebär att vi nu står på en stabil grund inför kommande kvartal där ett flertal viktiga händelser väntar, inte minst vad gäller våra onlinesatsningar och att bli den ledande omnikanalaktören”, avslutar Per Strömberg sitt VD-ord.

ICA, Mkr Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 32 401 32 338 0,2% 31 924 1,5%
EBITDA 2 836 2 774 2,2%
EBITDA-marginal 8,8% 8,7%
Rörelseresultat 1 466 1 454 0,8%
Rörelsemarginal 4,5% 4,6%
Rörelseresultat, justerat 1 446 1 372 5,4% 1 452 -0,4%
Rörelsemarginal, justerad 4,5% 4,2% 4,5%
Nettoresultat 1 139 1 011 12,7% 976 16,7%
Resultat per aktie, kronor 5,64 4,83 16,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet 3 181 2 911 9,3%

Konsensusdata från Factset