Volvo Cars nyintroduktion blev kraftigt övertecknad

Biltillverkaren Volvo Cars börjar i dag den 29 oktober att handlas på Nasdaq Stockholm med kortnamnet VOLCAR B. Intresset för erbjudandet har varit mycket stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Norden och erbjudandet var kraftigt övertecknat. Det framgår av ett pressmeddelande.
Volvo Cars VD Håkan Samuelsson.
Volvo Cars VD Håkan Samuelsson. Foto: Adam Ihse / TT
Teckningskursen var som tidigare aviserats fastställd till 53 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde för Volvo Cars om 158 miljarder kronor för alla utestående aktier i bolaget.

Nyemissionen av 377,36 miljoner B-aktier kommer att tillföra Volvo Cars en bruttolikvid om 20 miljarder kronor. Detta säkerställer att tillräckligt med kapital tillförs för att finansiera genomförandet av Volvo Cars ”fastest transformer”-strategi och för att uppnå bolagets ambitioner för mitten av decenniet.

Volvo Cars-VD:n köper aktier – efter Affärsvärldens kritik

Det finns även en övertilldelningsoption på att förvärva ytterligare 56,61 miljoner B-aktier från säljaren Geely Sweden.

Givet att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo och inklusive de konverterade investeringarna från AMF och Folksam kommer 17,9% av aktierna att handlas fritt, så kallad free float.

Volvo Cars: Vem kör egentligen?
Erbjudandets totala värde uppgår till 20 miljarder kronor respektive 23 miljarder kronor under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.