Immunovia får godkännande att börja använda sitt blodtest i USA

Forskningsbolaget Immunovia har fått godkänt att påbörja patienttestning i USA. Godkännandet kommer från Massachusetts Department of Public Health, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Aktien stiger drygt runt 5 % på beskedet.

Godkännandet innebär att Immunovia omgående kan starta försäljningen av testet IMMray PanCan-d för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer i USA. Blodtestet kommer att marknadsföras exklusivt genom laboratoriet i Marlborough, Massachusetts.

”Testet IMMray PanCan-d fyller ett stort kliniskt behov och vår ambition är att göra testet tillgängligt för patienter i alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. Som ett första steg lanserar vi testet i den familjära/ärftliga högriskgruppen”, säger vd Patrik Dahlen i en kommentar.