Implanticas börsnotering kraftigt övertecknad

Medicinteknikbolaget Implanticas erbjudande för att teckna aktier i dess börsnotering på First North blev kraftigt övertecknat. Det framgår av ett pressmeddelande.
.
Erbjudandet har omfattat 16 923 076 SDB, där en SDB representerar en underliggande A-aktie i bolaget. Bolaget har emitterat två aktieslag, A- och B-aktier.

Priset för att teckna en SDB var 65 kronor.

Genom erbjudandet får Implantica in cirka 1,1 miljarder kronor före avdrag för kostnader relaterade till erbjudandet.

Förutsatt att övertilldelningen utnyttjas till fullo står Implantica att få in cirka 1,265 miljarder kronor och ett marknadsvärde på cirka 4,19 miljarder kronor.

Efter erbjudandet, och förutsatt att övertilldelningen utnyttjats till fullo, kommer bolagets tre största ägare att vara följande; Implantica MediSwiss AG[ (69,8 procent av aktiekapitalet och 82,2 procent av rösterna), Swedbank Robur Ny Teknik (6,0 procent av aktiekapitalet och 3,5 procent av rösterna) och Handelsbanken Fonder AB på uppdrag av flera fonder (4,8 procent av aktiekapitalet och 2,8 procent av rösterna).

Handeln med aktier i Implantica inleds idag, måndagen den 21 september, på First North.