Inflation i i linje med Riksbankens prognos väntas

KPIF-inflationen i Sverige väntas ha legat kvar på 1,7 procent i december, och därmed fortsatt i stort ligga i fas med Riksbankens inflationsbana utan negativa överraskningar.

Det framgår av Infront Datas prognosenkät.

I november steg KPIF-inflationen till 1,7 procent, från 1,5 procent föregående månad.

KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, väntas också vara oförändrad, på 1,8 procent i december.

Prognos dec (%)    Infront  Riksbanken         nov     Diff RB

==============================================================

KPI m/m                0,4                    0,1             
KPI y/y 1,8         1,8         1,8         0,0
KPIF m/m               0,5                     0,1             
KPIF y/y               1,7         1,7         1,7         0,0
KPIFXE, y/y            1,8         1,8         1,8 -0,1

==============================================================

Diff RB är hur mycket utfallet förra månaden avvek från Riksbankens prognos.

Nordea konstaterar att priserna på utrikes resor höjdes kraftigt i december, vilket bedöms vara i linje med vad som är normalt för säsongen. Osäkerheten är dock som vanligt stor när det gäller utrikes resor, i synnerhet med tanke på den nya mätmetoden för charterresor.

Energipriserna föll i slutet av 2019, och då särskilt elpriset, medan matpriserna väntas vara oförändrade. Priserna på kläder och skor antas ha ökat. Det skulle landa i en KPIF-inflation på 1,7 procent och KPIFXE-inflation på 1,8 procent, samma som in november.

Inflationsutfallen har legat ”spot on” eller nära Riksbankens prognos tre månader i rad, vilket också var ett av skälen till att de kände fog för att leverera den tydligt flaggade räntehöjningen i december.

Men flera bedömare ser risker mot måluppfyllelsen framöver.

Nordea tror att det inhemska inflationstrycket förblir dämpat under 2020. Den svaga kronan gör fortfarande avtryck i inflationstalen, men effekterna avtar under då kronan har stabiliserats. Därmed sjunker inflationen.

”Skulle kronan stärkas, till exempel i linje med Riksbankens prognos, kan inflationen sjunka påtagligt. Med andra ord är inflationen alltjämt en utmaning för Riksbanken och prognosen om en oförändrad penningpolitik under kommande år lär sättas på prov”, skriver Nordea.

Med två decimaler ser Swedbank en liten uppgång för den underliggande inflationen, med KPIFXE på 1,85 procent.

”Vi räknar med att inflationen ligger relativt nära Riksbankens inflationsprognos de närmaste månaderna men på lite längre sikt tror vi att inflationstakten successivt dämpas så länge konjunkturen inte får ny luft under vingarna eller ytterligare stöd av kronan”, skriver Swedbank.

SEB ser en inflation i linje med Riksbankens prognos nu men klart lägre inflation i början av 2020.

En kraftig nedgång i elpriserna på grund av det varma vintervädret är ett skäl till att KPIF-inflationen antas sjunka. Terminspriserna på el är ned upp till 30 procent sedan jul vilket tillsammans med annonserade sänkta nätverksavgifter drar ned KPIF-inflationen med 0,1-0,4 procentenheter under året, med störst effekt första kvartalet.

Minskat uppåttryck från den svaga kronan och livsmedelspriserna gör att även KPIFXE viker ned under första halvåret, även om högre fläskpriser om svininfluensan sprids är en uppåtrisk för inflationen, enligt SEB.

SCB publicerar KPI för december onsdagen den 15 januari, klockan 9.30.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.