Intäktsras för Endomines

Gruvbolagets intäkter föll kraftigt för kvartalet.

Endomines intäkter uppgick till 3,5 miljoner kronor under det första halvåret 2019 (71,5).

Rörelseresultatet uppgick till -22,3 miljoner kronor (-23,1) och nettoresultatet blev -30,1 miljoner kronor (-3,5) för perioden.

Som tidigare meddelat kommer bolaget inte att nå sin prognos om en produktion på 5.000-8.000 uns guld under 2019.

Under året skedde en vidareutveckling av Fridaygruvan i Michigan och slutförandet och idrifttagandet av anrikningsverket, som tekniskt färdigställdes i slutet av april.

“I samband med förberedelserna för ‘bypassledningen’ för sandmagasinet efter snösmältningen upptäckte man att sandmagasinets beläggning och vissa bärande konstruktioner hade skadats under vintermånaderna och vårens avrinning”, skriver tillförordnade vd:n Marcus Ahlström.

Han fortsätter:

“Jag är dock mycket glad över att vi äntligen har startat upptrappningsskedet för Friday och ser fram emot att uppnå full produktion så snart som möjligt.”

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.