Investor ökade det justerade substansvärdet

Investor rapporterar ett justerat substansvärde på 223 kronor per aktie per den 30 september, vilket motsvarar en ökning med 4% under kvartalet. Totalavkastningen uppgick till -4%, jämfört med 1% för SIXRX avkastningsindex.
Johan Forssell. Foto: Jonas Ekströmer/ TT
Rörelseresultatet blev 27 802 miljoner kronor (27 839).

Resultatet före skatt var 26 958 miljoner kronor (27 065).

Resultatet efter skatt blev 26 935 miljoner kronor (27 170), en minskning med 0,9% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 8,80 kronor (8,87), vilket innebär en minskning med 0,8% mot föregående år.

Bolaget har uppdaterat skuldsättningspolicyn. Den nya målnivån är 0-10% nettoskuld/totala justerade tillgångar (tidigare 5-10% nettoskuld/totala redovisade tillgångar). Enligt den uppdaterade policyn uppgick nettoskuldsättningsgraden till 2,5% per den 30 september 2021 (3,5% per den 31 december 2020).

”Denna breddning av målintervallet ökar vår flexibilitet. Det är en stor fördel att kunna investera inom alla tre affärsområden, beroende på var vi hittar de bästa möjligheterna”, säger VD Johan Forssell i en kommentar.

Av rapporten framgår också att bolagets prioriteringar är oförändrade.

”Våra prioriteringar är oförändrade, men vi har förtydligat vilka som är strategiska och vilka som är operativa”, säger Forssell.

Också bolagets mål att generera stadigt stigande utdelning ligger fast.

”Vårt mål att generera en stadigt stigande utdelning ligger fast. Vi har omformulerat vår policy för att tydliggöra att den underbyggs av kassaflöde från alla tre affärsområden. Detta ska dock inte tolkas som någon fundamental förändring”, säger Forssell.

Investor, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Rörelseresultat 27 802 27 839 -0,1%
Resultat före skatt 26 958 27 065 -0,4%
Nettoresultat 26 935 27 170 -0,9%
Resultat per aktie, kronor 8,80 8,87 -0,8%