JM ökar omsättningen och rörelseresultatet

Bostadsutvecklaren JM redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.
JM
Fastighetsbolaget JM. Foto: Amir Nabizadeh / TT

Omsättningen steg 3,0% till 3 485 miljoner kronor (3 382).

Rörelseresultatet blev 445 miljoner kronor (399), med en rörelsemarginal på 12,8% (11,8).

Resultatet före skatt var 432 miljoner kronor (383).

Resultatet efter skatt blev 333 miljoner kronor (302), en ökning med 10,3% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 4,40 kronor (4,20), vilket innebär en ökning med 4,8% mot föregående år.

”/…/ Våra digitala lösningar i försäljningsarbetet har fortsatt fungerat mycket väl. Intäkter och resultat dämpas av de lägre start- och prisnivåerna för projekt startade i Stockholm under de senaste åren. Ledtiden är flerårig i JMs affär mellan bostadsmarknadens utveckling och genomslaget i resultaträkningen. Samtidigt har vi haft en mycket god utveckling av verksamhet och resultat i övriga Sverige, Norge, Finland under kvartalet”, kommenterar VD Johan Skoglund.

”Vi är väl positionerade med en god projektportfölj som löpande förädlas för framtidens boende, samtidigt som vår starka finansiella ställning ger oss handlingsfrihet. Balansräkningen medger både tillväxt i JMs affär och stabil värdeöverföring till aktieägarna. De fundamentala och långsiktiga förutsättningarna är goda för vår affär där jag har förväntan om en fortsatt god utveckling”.

JM, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 3 485 3 382 3,0%
Rörelseresultat 445 399 11,5%
Rörelsemarginal 12,8% 11,8%
Resultat före skatt 432 383 12,8%
Nettoresultat 333 302 10,3%
Resultat per aktie, kronor 4,40 4,20 4,8%