John Mattson ökade förvaltningsresultatet

Bostadsfastighetsbolaget John Mattson redovisar ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet.
John Mattson är det största fastighetsbolaget på Lidingö med 2250 bostäder.
Förvaltningsresultatet uppgick till 31,4 miljoner kronor (24,7), en ökning med 27,1% mot föregående år.

Hyresintäkterna uppgick till 77,1 miljoner kronor (63,2), en ökning med 22,0% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 54,5 miljoner kronor (43,8), en ökning med 24,4% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 45,2 miljoner kronor (25,8).

Resultatet efter skatt blev 32,8 miljoner kronor (20,8), och per aktie 0,97 kronor (0,62).

Det långsiktiga substansvärdet per aktie uppgick den 30 september till 115,19 kronor (107,33).

I rapporten påpekar VD Siv Malmgren att bolaget har ett bestånd som gör det stabilt mot covid-19.

”John Mattsons hyresvärde utgörs till cirka 90% av bostäder, endast cirka tio% utgörs av kommersiella fastigheter, varav större delen är verksamheter inom dagligvaruhandel och universitetsutbildning som trots covid-19 är stabila. Kostnader för hyresrabatter kopplat till covid-19 har en marginell påverkan under kvartalet”, säger Malmgren.

John Mattson, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Hyresintäkter 77,1 63,2 22,0%
Driftöverskott 54,5 43,8 24,4%
Förvaltningsresultat 31,4 24,7 27,1%
Resultat före skatt 45,2 25,8 75,2%
Nettoresultat 32,8 20,8 57,7%
Resultat per aktie, kronor 0,97 0,62 56,5%