Kabe vinstvarnar

Kabe vinstvarnar för det fjärde kvartalet med hänvisning till en svagare marknad för husbilar.

Bolaget bedömer att omsättningen för fjärde kvartalet blir cirka 450 miljoner kronor, jämfört med 702 miljoner motsvarande kvartal året innan.

Resultatet efter finansnetto för fjärde kvartalet 2019 väntas uppgå till cirka 11 miljoner kronor (42). Kabe påpekar att fjärde kvartalet 2018 var osedvanligt positivt.

“Åtgärder för att minska kostnaderna under 2019 har genomförts. Produktionskapaciteten har reducerats under året. Kostnaderna har dock inte kunnat justeras i samma takt som den svagare försäljningen under det fjärde kvartalet 2019”, heter det.

Avvikelsen är hänförlig till den vikande svenska husbilsmarknaden och höjda lagervolymer av husbilar hos återförsäljarna, skriver Kabe. Detta beror i sin tur på att nya husbilar omfattas av bonus malus och efterföljande WLTP, som innebär en höjd skatt på nya husbilar under de första tre åren.

Regeringen har givit Skatteverket i uppdrag att utreda förmånligare villkor för husbilar. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 28 februari 2020.

“Ett positivt utfall av utredningen torde på sikt innebära en återhämtning av husbilsmarknaden”, skriver Kabe.

För helåret 2019 bedömer Kabe att omsättningen blir cirka 2.362 miljoner kronor (2.752) och att resultatet efter finansnetto blir cirka 150 (201).

Under helåret 2019 har resultatutfallet relaterat till husvagnar för både Kabia och Adria varit god och enligt plan. Även Kama Fritids tillbehörsverksamhet har utvecklats positivt, skriver Kabe.

Ovanstående siffror är preliminära. Kabe publicerar bokslutskommunikén för 2019 klockan 13.30 den 27 februari.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här