Kepler Cheuvreux sänker skogsindustribolag till minska 

Trots en positiv syn på skogsverksamheten sänker Kepler sina prognoser.
Foto: Rolf Andersson/Holmen
I en analys av Kepler Cheuvreux skriver man att skogsindustribolaget Holmens resultat är bättre än de flesta andra skogsbolagen, mycket tack var deras skogsverksamhet. Däremot är utsikterna för pappersverksamheten sämre och kartongverksamheten är exponerad mot en svagare dollar.

Kepler sänker sina prognoser trots den positiva synen på skogsverksamheten.

”Vår prognos för 2020 baseras på ett tapp på pappersvolymer med 10 procent, medan 2021 baseras på mer normaliserade affärsvillkor och full effekt av Martinsson-förvärvet. Vår prognos baseras på spot valutakurser och med fyra månaders säkring i USD/SEK, den mycket starkare kronan kan komma att få en betydande påverkan från fjärde kvartalet”, skriver Kepler i analysen.

Kepler ändrar rekommendationen på Holmen till minska (behåll) och sänker riktkursen till 280 (310).