Kindreds underliggande ebitda-resultat högre än väntat

Bettingbolaget Kindred redovisar ett spelöverskott i linje med förväntat under andra kvartalet. Underliggande ebitda-resultat var högre än väntat.
Kindred
Kindreds VD Henrik Tjärnström

Spelöverskottet steg 54,7 % till 363,7 miljoner pund (235,1). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 366.

Underliggande ebitda-resultat uppgick till 114,3 miljoner pund (51,7), väntat 103, med en justerad ebitda-marginal på 31,4 % (22,0).

Kvartalets resultat påverkades av M&A-kostnader om 3,7 miljoner hänförliga till förvärvet av Relax Gaming och en positiv effekt om 4,2 miljoner pund till följd av en minskning av den överklagade sanktionen från Spelinspektionen.

Resultatet före skatt var 102,5 miljoner pund (31,3).

Resultatet efter skatt blev 87,1 miljoner pund (26,8), analytikerkonsensus 77.

Antalet aktiva kunder uppgick till 1 907 276 stycken (1 313 399). Detta är den fjärde raka rekordnoteringen och är drivet av den fulltecknade sportboken samt en 45 %-ig  ökning jämfört med andra kvartalet 2020.

Investeringar i marknadsföring ökade långsamt under perioden under uppladdningen inför Euro
2020 och utgjorde totalt 21 % av spelöverskottet för kvartalet.

Bruttomarginalen för sportspel för andra kvartalet 2021 före fria vad uppgick till 12,3 (9,9) % och efter fria vad till 10,7 (8,7) %, vilket är högre än koncernens långsiktiga
marginal på sportspel på 9,1 % efter fria vad.

Bolaget meddelar vidare att genomsnittliga dagliga spelöverskott för de första 18 dagarna i juli 2021 var 15 % (20 % vid oförändrade valutakurser) högre än det dagliga genomsnittet för hela tredje kvartalet 2020.

Kindred, MGBP Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Spelöverskott 363,7 366 -0,6% 235,1 54,7%
EBITDA, justerat 114,3 103 11,0% 51,7 121,1%
EBITDA-marginal, justerad 31,4% 28,1% 22,0%
Resultat före skatt 102,5 31,3 227,5%
Nettoresultat 87,1 77 13,1% 26,8 225,0%

Konsensusdata från Factset