Kinneviks substansvärde ökade

Investmentbolaget Kinnevik rapporterar ett substansvärde på 111,7 miljarder kronor vid årsskiftet. Det motsvarar 402 kronor per aktie. Vid utgången av tredje kvartalet var siffrorna 107,9 respektive 388,39 kronor.
Nettoresultatet visade en vändning till vinst på 3 776 miljoner kronor i fjärde kvartalet (-1 111).
Resultat per aktie hamnade på 13,59 kronor (-4,02).

Nettokassan uppgick till 4,8 miljarder kronor, motsvarande 4,5% av portföljvärdet vid kvartalets slut. Vid utgången av september var kassan 3 miljarder.

Kinnevik, Mkr Q4-2020 Q4-2019
Nettoresultat 3 776 -1 111
Resultat per aktie, kronor 13,59 -4,02