Klarna vände till storförlust under 2019

Fintechbolaget Klarna vände till storförlust under 2019, enligt bokslutskommunikén.

Rörelseintäkterna steg rejält från 5 450 miljoner till 7 154 miljoner kronor. Ränteintäkterna uppgick till 2 426 miljoner kronor (1 801).

Nettoförlusten blev 902 miljoner kronor att jämföra med vinsten på 105 miljoner kronor året innan. Rörelseresultatet blev -1 088 miljoner kronor (161).

Det som har sänkt resultatet är mer än fördubblade kreditförluster på 1 863 miljoner kronor (786). Enligt bolaget kommer de ökade kreditförlusterna från expansionen till nya marknader så som USA.

”Med den fortsatta tillväxten och framför allt expansionen till nya marknader så ökar andelen nya kunder. Andelen förstagångskunder påverkar kreditförlusterna, vilket betyder att expansionen till nya marknader sannolikt innebär högre kreditförluster i den inledande fasen”, skriver bolaget i bokslutet.

I rapporten går det också att utläsa att bolaget har 200 000 butiker anslutna globalt. Av dessa tillkom 75 000 under fjolåret. Några av kunderna är H&M, Ikea, Adidas och Samsung.

”På de viktigaste tillväxtmarknaderna, USA och Storbritannien, har antalet aktiva konsumenter ökat med sex respektive två gånger under 2019”, skriver bolaget i rapporten.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här