Kopparbergs ökar omsättningen och vinsten

Kopparbergs Bryggeri redovisar ökande omsättning och vinst under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.
Foto: Kopparbergs

”I Storbritannien som är vår viktigaste exportmarknad, har vi trots stängda pubar och under våren införda restriktioner, ökat vår försäljning och tagit marknadsandelar”, kommenterar vd Peter Bronsman det första halvåret.

Han fortsätter:

”Inom cidersegmentet har vi fortsatt att öka volymen på befintliga produkter, så som Kopparberg Mixed Fruit och Kopparberg Strawberry/ lime. Här märker vi styrkan i varumärket Kopparberg, då konsumenterna har fortsatt att köpa produkterna i dagligvaruhandeln när pubar och restauranger varit stängda.

Omsättningen under andra kvartalet steg 26,3 procent till 776 miljoner kronor (614,2).

Rörelseresultatet blev 180 miljoner kronor (122), med en rörelsemarginal på 23,2 procent (19,9).

Resultatet före skatt var 160,1 miljoner kronor (134,4).

Resultatet efter skatt blev 111,8 miljoner kronor (102,0), en ökning med 9,6 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 5,42 kronor (4,95), vilket innebär en ökning med 9,5 procent mot föregående år.

”Våra viktigaste turistmarknader, Spanien, Grekland och Cypern, är drabbade av reserestriktioner och har därmed inte kommit igång med försäljningen som tidigare. Däremot är Australien, Irland och Finland exempel på länder där vi ökat försäljningen. Covid-19 gjorde att många marknader stängde både gränser, pubar och restauranger. Detta har sakteligen börjat öppnas upp igen, men än är det för tidigt att sia om när detta är tillbaka under normala omständigheter. Sammanfattningsvis är detta det bästa resultatet någonsin men under rådande omständigheter är jag ödmjuk inför framtiden, men detta resultat hade aldrig varit möjligt utan en fantastisk personal både i Sverige och våra dotterbolag utomlands”, uppger Peter Bronsman.

Kopparbergs, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 776 614,2 26,3%
Rörelseresultat 180 122 47,5%
Rörelsemarginal 23,2% 19,9%
Resultat före skatt 160,1 134,4 19,1%
Nettoresultat 111,8 102,0 9,6%
Resultat per aktie, kronor 5,42 4,95 9,5%