Kraftig återhämtning för stålpriser – SSAB stiger 2%

Stålbolaget SSAB handlas nu till 30% rabatt mot den historiska värderingen baserat på Handelsbankens estimat.

Kombinerat med ett starkt vinstmomentum och prognoshöjningar höjs därför riktkursen hos SHB till 42 kronor. Detta enligt en analys.

Handelsbanken lyfter upp att en kraftig återhämtning för stålpriser har gett ett högt konverteringspris. Och att detta tillsammans med en högre lönsamhet har resulterat i en uppskruvning av ebitda-prognoser med 39 respektive 10% för 2021 och 2022.

”Även om vi bedömer att stabiliteten för dessa höga stålpriser är bräcklig givet en tydlig effekt av lageruppbyggnad och leveransbegränsningar under det fjärde kvartalet, är vi övertygade om att SSAB:s vinstmomentum kommer att vara robust under de kommande kvartalen”, skriver analyshuset.

SSAB stiger närmare 2% under torsdagsmorgonen.