Kungsleden ökade förvaltningsresultatet – utsikterna beskrivs som goda

Fastighetsbolaget Kungsleden redovisar ökat förvaltningsresultat under första kvartalet.
Kungsledens vd Biljana Pehrsson.
Kungsledens vd Biljana Pehrsson. Foto: Kungsleden
”Kungsleden levererar ett stabilt resultat för första kvartalet 2021 och utsikterna framåt är goda. För tionde kvartalet i rad har vi en positiv nettouthyrning och omförhandlingsresultatet är fortsatt starkt. Positiva värdeförändringar inom i synnerhet lager-, industri- och logistikbeståndet har tillsammans med investeringar ökat värdet på vår fastighetsportfölj med drygt 1,1 Mdkr till 41,8 Mdkr sedan årsskiftet”, skriver VD Biljana Pehrsson.

Hyresintäkterna uppgick till 633 miljoner kronor (632), en ökning med 0,2% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 432 miljoner kronor (427), en ökning med 1,2% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 318 miljoner kronor (310), en ökning med 2,6% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 397 miljoner kronor (432).

Resultatet efter skatt blev 1 109 miljoner kronor (338), en ökning med 228,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 5,13 kronor (1,55), vilket innebär en ökning med 231,0 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 102,73 kronor (92,58).

Kungsleden, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Hyresintäkter 633 632 0,2%
Driftöverskott 432 427 1,2%
Förvaltningsresultat 318 310 2,6%
Resultat före skatt 1 397 432 223,4%
Nettoresultat 1 109 338 228,1%
Resultat per aktie, kronor 5,13 1,55 231,0%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 102,73 92,58 11,0%