Loomis nettoresultat lägre än väntat

Kontanthanteringsbolaget Loomis redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första kvartalet. Nettoresultatet sjönk och var lägre än väntat.
Loomis

Omsättningen sjönk 15,9% till 4 483 miljoner kronor (5 329). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 633 miljoner kronor. Den organiska tillväxten var -9% (0).

Ebita-resultatet uppgick till 358 miljoner kronor (589), med en ebita-marginal på 8,0% (11,1).

Loomis Pay utvecklas enligt plan och belastade rörelseresultatet med 32 miljoner kronor Rörelsemarginalen exklusive Loomis Pay uppgick till 8,7% (11,0).

Bolaget uppger att marginalen framför allt påverkas negativt av coronapandemin.

Rörelseresultatet blev 315 miljoner kronor (544). Rörelsemarginalen var 7,0% (10,2).

Resultatet före skatt var 269 miljoner kronor (490).

Resultatet efter skatt blev 198 miljoner kronor (365), analytikerkonsensus låg på 261 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på 2,63 kronor (4,85).

Bolagets strategiperiod som täcker 2018-2021 närmar sig slutet och bolaget arbetar på att formulera nya mål för kommande strategiperiod.

”Vi har för avsikt att presentera vår inriktning och målen på en kommande kapitalmarknadsdag. På grund av den rådande pandemisituationen är datum ännu inte fastställt. Vi ser fram emot att återigen kunna träffa alla intressenter personligen”, säger VD Patrik Andersson i vd-ordet.

Loomis, Mkr Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 4 483 4 633 -3,2% 5 329 -15,9%
EBITA 358 589 -39,2%
EBITA-marginal 8,0% 11,1%
Rörelseresultat 315 544 -42,1%
Rörelsemarginal 7,0% 10,2%
Resultat före skatt 269 490 -45,1%
Nettoresultat 198 261 -24,1% 365 -45,8%
Resultat per aktie, kronor 2,63 4,85 -45,8%

Konsensusdata från Factset