Lundin Mining ökar omsättning och nettoresultat

Gruvbolaget Lundin Mining redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första kvartalet. Nettoresultatet visade en vändning till vinst. Justerat nettoresultat per aktie var något lägre än väntat.
Lundin Mining
Omsättningen steg 80,3% till 681,5 miljoner dollar (378). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 739.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 354,4 miljoner dollar (90,3).

Resultatet efter skatt blev 154,2 miljoner dollar (-113,6).

Justerat resultat per aktie blev 0,20 dollar (-0,06), vilket är 16,7% sämre än analytikerkonsensus som låg på 0,24.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 158,7 miljoner dollar (83,4).

Likvida medel uppgick till 181,3 miljoner dollar (366,9).

Bolaget uppger att resultatet har påverkats av tidpunkten för en leverans från Chapada som förskjutits till i början av april.

Lundin Mining justerar produktionsprognosen för nickel till 15 000-18 000 ton, från tidigare 17 000-20 000 ton för 2021. Övriga produktionsprognoser är oförändrade.

Lundin Mining, MUSD Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 681,5 739 -7,8% 378 80,3%
EBITDA, justerat 354,4 90,3 292,5%
Nettoresultat 154,2 -113,6
Resultat per aktie, USD 0,18 -0,15
Resultat per aktie, justerat, USD 0,20 0,24 -16,7% -0,06
Kassaflöde från löpande verksamhet 158,7 83,4 90,3%
Likvida medel 181,3 366,9 -50,6%

Konsensusdata från Factset