Midsona ökar omsättningen men minskar rörelseresultatet

Midsona redovisar ökande omsättning men ett minskat rörelseresultat under det tredje kvartalet, som beskrivs som tudelat av VD:n.

Omsättningen steg 7,3% till 821 miljoner kronor (765).

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 72 miljoner kronor (77), med en justerad ebitda-marginal på 8,8% (10,1).

Rörelseresultatet blev 47 miljoner kronor (57), med en rörelsemarginal på 5,7% (7,5).

Resultatet före och efter skatt var 40 miljoner kronor (44) respektive 34 miljoner kronor (35) där det sistnämnda innebär en minskning med 2,9% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,51 kronor (0,77), vilket innebär en minskning med 33,8% mot föregående år.

Nettoskuld/ justerad ebitda blev 0,6 gånger (0,8)

”I samband med att restriktioner kopplade till pandemin hävdes var försäljningen svag under andra halvan av juli och hela augusti, sannolikt beroende på lageravveckling hos såväl kunder som konsumenter. Mot slutet av kvartalet såg vi sedan en tydlig förbättring”, säger bolagets VD Peter Åsberg.

Försäljningsutvecklingen för norra Europa var något svag som en konsekvens av färre försäljningskampanjer, inställda mässor och ett smalare lanseringsfönster. Samtidigt var försäljningsutvecklingen i södra Europa relativt god i en period med vanligtvis låg aktivitet.

Åsberg upprepar även att bolaget fortsätter att utvärdera förvärv inom i Europa och tillägger att det har uppstått bra möjligheter för förvärv i pandemins kölvatten.

Midsona, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 821 765 7,3%
EBITDA, justerat 72 77 -6,5%
EBITDA-marginal, justerad 8,8% 10,1%
Rörelseresultat 47 57 -17,5%
Rörelsemarginal 5,7% 7,5%
Resultat före skatt 40 44 -9,1%
Nettoresultat 34 35 -2,9%
Resultat per aktie, kronor 0,51 0,77 -33,8%