MTG hade preliminärt 1 064 miljoner kronor i omsättning – resultatet lyfter

Esport- och spelunderhållningsbolaget MTG släpper preliminära siffror för det fjärde kvartalet.
Foto: Pressbild

Omsättningen sjönk med 9% till 1 064 miljoner kronor, (1 163) med negativ påverkan från valutakurseffekter med 6%. Organiskt var minskningen 3%.

Det justerade ebitda-resultatet blev 193 miljoner kronor (84), motsvarande en marginal om 18% (7).

För det andra halvåret har den organiska intäktsutvecklingen för e-sportvertikalen överträffat guidningen med utfallet -25%, mot guidade -27 till -32%. Det justerade ebitda-resultatet för halvåret blir 390 miljoner vilket är i linje med tidigare guidning om 375-400 miljoner kronor.