NCAB höjer utdelningen men varnar för påverkan från corona

Mönsterkortbolaget NCAB Group redovisar ökande omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget ökar utdelningen.

NCAB flaggar samtidigt för att utbrottet med coronaviruset i Kina kommer att påverka omsättning och resultat negativt i första kvartalet.

Orderingången i fjärde kvartalet landade på 479,7 miljoner kronor (474,7), en ökning med 1,1 procent mot föregående år. I dollar minskade orderingången med 5 procent.

Omsättningen steg 3,9 procent till 422,4 miljoner kronor (406,7). Räknat i dollar var omsättningen däremot oförändrad.

Ebita-resultat blev 41,2 miljoner kronor (36,0), med en ebita-marginal på 9,8 procent (8,9). Ebita-resultatet belastades med 2,2 miljoner kronor i förvärvskostnader för Altus-PCB medan IFRS 16 har ökat resultatet med 0,6 miljoner.

Justerat ebita-resultat blev 9,7 miljoner kronor (8,9).

Rörelseresultatet blev 40,7 miljoner kronor (34,9), med en rörelsemarginal på 9,6 procent (8,6).

Resultatet före skatt var 36,8 miljoner kronor (33,8).

Resultatet efter skatt blev 31,7 miljoner kronor (34,7), en minskning med 8,6 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,88 kronor (2,06), vilket innebär en minskning med 8,7 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 44,9 miljoner kronor (41,0).

NCAB Group föreslår 4,75 kronor i utdelning (4,50).

”Tack vare att vi inte äger egna fabriker kan vi snabbt justera kostnaderna, vilket bidragit till det ökade resultatet trots den lägre tillväxten. Vi har också senarelagt vissa projekt och anpassat nyanställningarna till den lägre tillväxttakten”, uppger vd Hans Ståhl.

När det gäller coronaviruset skriver NCAB följande:

”Coronavirusets utbrott i Kina kommer att påverka omsättning och resultat negativt under åtminstone det första kvartalet. Omfattningen eller konsekvenserna är idag svåra att överblicka. Fabrikerna har hållit stängt ytterligare två veckor efter det kinesiska nyåret. Därefter har de, i mitten av februari, börjat producera med reducerad kapacitet. Detta kommer att innebära leveransförseningar såväl på mönsterkort som på många andra insatsvaror till våra kunder. Ingen av NCABs medarbetare är smittad och som försiktighetsåtgärd arbetar våra medarbetare i Kina hemifrån. Vi arbetar nära våra kunder och fabriker för att säkra leveranserna.”OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.