NCC presenterar uppdaterade mål – ska nå 16 kronor i vinst per aktie 2023

Byggbolaget NCC presenterar vid onsdagens kapitalmarknadsdag uppdaterade finansiella mål och hållbarhetsmål. Bolaget siktar på att nå 16 kronor i vinst per aktie 2023. Det framgår av ett pressmeddelande.
”Vi har uppdaterat vår strategiska inriktning för att förstärka NCC:s position som ett ledande kunskapsbaserat byggföretag som hjälper sina kunder genom komplexa processer och levererar hållbara resultat. Vi väljer nu att fokusera på ett fåtal mål för att förstärka och accelerera den utvecklingen”, säger Tomas Carlsson, VD i NCC.

NCC inför ett nytt finansiellt mål för vinst per aktie. Målet är satt till 2023 och att NCC då ska leverera 16 kronor i vinst per aktie. Målet för en nettoskuld under 2,5 gånger ebitda ligger fast liksom utdelningspolicyn att dela ut minst 40 procent av resultatet efter skatt.

Målet för avkastning på eget kapital samt målet för rörelsemarginal på koncernnivå tas bort. De ersätts av specifik uppföljning och relevanta mål för varje affärsområde.

”Vi vill sätta fokus på att som koncern kunna växa lönsamt. Avkastning på sysselsatt kapital kommer att vara det prioriterade målet för de affärsområden som binder mycket kapital, det vill säga Property Development och Industry”, säger Tomas Carlsson.

På hållbarhetsområdet har NCC ett antal mål med måldatum 2020. Uppföljning av dessa mål kommer att redovisas i årsredovisningen för 2020. NCC har uppdaterat målen inom områdena hälsa och säkerhet samt klimat och energi från 2021.

Målen handlar om 60 procent minskning av CO2e utsläpp från scope 1 och 2 per miljon krona i omsättning till 2030, med basår 2015. Målet är också att nå 50 procent minskning av CO2e ton i relation till köpta volymer av de största bidragarna inom NCC till 2030. Inledningsvis fokuserar bolaget på betong, stål, asfalt och transporter.

Kapitalmarknadsdagen inleds klockan 09:00 och pågår till 11:30. Vd Tomas Carlsson kommer tillsammans med finanschefen Susanne Lithander och cheferna för respektive affärsområde kommer att presentera en uppdaterad bild av NCC:s strategiska inriktning och planer framöver.