Nelly Group minskar rörelseförlusten

E-handelsbolaget Nelly Group redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.
Nellys VD Kristina Lukes.
Nellys VD Kristina Lukes. Foto: Nelly
Omsättningen steg 3,0% till 311,8 miljoner kronor (302,6).

Bruttovinsten blev 136,3 miljoner kronor (123,6), med en bruttovinstmarginal på 43,7% (40,8).

Försäljningsandelen som var egna varumärken var totalt 35,9% (44,2).

Rörelseresultatet blev -15,1 miljoner kronor (-42,5).

Resultatet efter skatt blev -17,5 miljoner kronor (-76,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,97 kronor (-5,12).

Likvida medel uppgick till 184,5 miljoner kronor (170,9).

Gällande corona har det påverkat mycket genom att efterfrågan för exempelvis partyklänningar och klackar har gått ned. Samtidigt har e-handel gynnats, vilket har varit gynnsamt för Nelly som inte har några fysiska butiker.

Bolaget har erhållit statligt stöd om 1,2 miljoner kronor under första kvartalet.

Det autonoma lagret i Borås väntas driftsättas tidigt i det tredje kvartalet medan varulagret i Falkenberg ska avvecklas mot slutet av september.

Returgraden uppgick till 30,4% (37,2)

– En viktig höjdpunkt i kvartalet var vårt ökade fokus på sortimentsstyrning. Lagernivåerna sjönk 28% och vi hade en hög lageromsättningshastighet. Med ett kurant lager går vi framåt istället för att hantera gammalt lager. Vi är också glada över att se tillväxt i leverantörsvolymer från våra närmarknader, säger vd:n Kristina Lukes.

Nelly Group, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 311,8 302,6 3,0%
Bruttoresultat 136,3 123,6 10,3%
Bruttoresultatmarginal 43,7% 40,8%
Rörelseresultat -15,1 -42,5
Nettoresultat -17,5 -76,6
Resultat per aktie, kronor -0,97 -5,12
Likvida medel 184,5 170,9 8,0%