Nent gör nedskrivning för 900 miljoner

I spåren av coronapandemin säljer Nent produktionsbolagen inom reality och dokumentärer.
Nents Anders Jensen.
VD Anders Jensen.

Mediebolaget Nordic Entertainment Group (Nent) kommer att ta en nedskrivning på cirka 900 miljoner kronor kopplat till Studios-bolagen som för närvarande är under försäljning. Nedskrivningen tas i fjärde kvartalet 2020 och är icke-kassaflödespåverkande. Detta enligt ett pressmeddelande.

”Den här icke-kassaflödespåverkande nedskrivningen återspeglar vår varsamma inställning till goodwill-värdet som har funnits i vår balansräkning ett antal år samt påverkan coronaviruspandemin nyligen har haft på de här bolagen. Avyttringsprocessen fortlöper bra och vi har sett mycket intresse från potentiella köpare som är i linje med våra förväntningar.”, säger Nents VD Anders Jensen.

Nent meddelade i januari för ett år sedan att produktionsbolagen inom reality och dokumentärer, branded entertainment och eventproduktion skulle säljas. I december aviserades att även distributionsbolaget Nent Studios UK ska avyttras.

Bokslutskommunikén från Nent släpps den 9 februari.