Nent Group ökar omsättning och justerat resultat – dubblar abonnentmålet

Mediebolaget Nent Group redovisar ökande omsättning och justerat resultat i andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Till följd av en stark abonnentstillväxt dubblar Nent Group sitt helårsmål för ökning av antalet internationella abonnenter.
Nent group
Anders Jensen, vd Nent Group. Foto: Nent Group

Antalet nytillkomna abonnenter uppgick till 140 000 under kvartalet, varav 113 000 var nordiska abonnenter medan 27 000 var internationella abonnenter. Samtidigt ökade antalet betalande Viaplay-kunder med 21 % till 3 287 (2 716).

Omsättningen steg 17,1 % till 3 072 miljoner kronor (2 624). Justerat för Viasat Consumer var den organiska tillväxten 31,3 %.

“Det momentum som vi har skapat fortsatte in i det andra kvartalet av vår femåriga strategiperiod och vi är på god väg för att nå våra mål”, skriver vd Anders Jensen i rapporten.

Rörelseresultatet blev 179 miljoner kronor (2 594), med en rörelsemarginal på 5,8 % (98,9).

Justerat rörelseresultat utföll på 253 miljoner kronor (210), med en justerad rörelsemarginal på 8,2 % (8,0).

Resultatet efter skatt blev 92 miljoner kronor (2 515), en minskning med 96,3 % mot föregående år.

Justerat resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 266 miljoner kronor (148).

Resultat per aktie hamnade på 1,18 kronor (37,34). Justerat resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 3,41 kronor (2,20).

Nent Group höjer sitt abonnentmål för antalet internationella abonnenter vid utgången av 2021 som ska ha ökats med 500 000, från tidigare mål om en ökning med 250 000.

”För första gången var Viaplay vår största intäktskategori, vilket är en viktig milstolpe i vår transformation. Takten i vår internationella expansion ökar nu med den närliggande lanseringen i Polen och vi höjer våra abonnent- och investeringsmål för helåret för att reflektera styrkan i vårt innehållserbjudande och de nya partnerskap vi ingår”, kommenterar Jensen.

Viaplay-lanseringen i Baltikum uppges gå enligt plan och Jensen uppger att Nent Group, utöver vidare lanseringar i Nederländerna och USA, kommer avisera ytterligare marknader i den internationella expansionen senast vid bolagets kapitalmarknadsdag.

Nent Group, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 3 072 2 624 17,1%
Rörelseresultat 179 2 594 -93,1%
Rörelsemarginal 5,8% 98,9%
Rörelseresultat, justerat 253 210 20,5%
Rörelsemarginal, justerad 8,2% 8,0%
Nettoresultat 92 2 515 -96,3%
Resultat per aktie, kronor 1,18 37,34 -96,8%