Net Insight visar röda siffror

Net Insight, som levererar lösningar för medienät, redovisar ett resultat efter skatt på -8,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (3).

Resultatet per aktie uppgick till -0:02 kronor (0:01).

Nettoomsättningen uppgick till 111 miljoner kronor (111).

Rörelseresultatet blev -11,9 miljoner kronor (2,4) och rörelsemarginalen var -10,7 procent (2,2).

Åtgärderna i det besparingsprogram som meddelades i början av kvartalet omfattar kostnadsreduktioner om cirka 25 miljoner kronor och är i stort sett slutförda, skriver Net Insight.

Exklusive jämförelsestörande poster om -5,5 miljoner kronor (-0,6) uppgick rörelseresultatet till -6,4 miljoner (3,0).

Sye belastade resultatet med -10 miljoner kronor och borträknat det samt jämförelsestörande poster var rörelseresultatet positivt med 4 miljoner kronor.

Kassaflödet uppgick till -32 miljoner kronor (-13,5).OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.