Nilörn ökar definitiva omsättningen och rörelseresultat som väntat

Den definitiva omsättningen och rörelseresultatet för etikettillverkaren Nilörn kom in som väntat, efter att bolaget släppt preliminära siffror för ett tag sedan.
Nilörn
Omsättningen steg 12,9% till 175 miljoner kronor (155), vilket var aviserat. Den organiska tillväxten var 25%. Det markerar det bästa första kvartalet någonsin för bolaget på försäljningsnivå.

Rörelseresultatet blev som väntat 27,0 miljoner kronor (11,8), med en rörelsemarginal på 15,4% (7,6).

Resultatet efter skatt blev 19,6 miljoner kronor (5,8), en ökning med 237,9% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,72 kronor (0,51).

Orderingången landade på 180 miljoner kronor (203), en minskning med 11,3% mot föregående år.

VD Krister Magnusson skriver i en kommentar till rapporten att den positiva resultatutvecklingen är i huvudsak hänförligt till högre omsättning, vilket gynnats av kunder inom framför allt sport och e-handel.

Bolagschefen berättar vidare att verksamheten i Bangladesh fortsätter att utvecklas starkt och ser den egna högkvalitativa produktionen som en konkurrensfördel, även om landet just nu noteras för ökad smittspridning av covid-19.

Nilörn, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Orderingång 180 203 -11,3%
Nettoomsättning 175 155 12,9%
Rörelseresultat 27,0 11,8 128,8%
Rörelsemarginal 15,4% 7,6%
Nettoresultat 19,6 5,8 237,9%
Resultat per aktie, kronor 1,72 0,51 237,3%