Nobinas resultat i linje med preliminära uppgifter

Bussoperatören Nobina redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Det justerade resultatet före skatt steg också. Båda utfallen var helt i linje med de preliminära uppgifterna i början av september.
Nobina
Foto: Nobina
Omsättningen steg 1,4 procent till 2 564 miljoner kronor (2 528).

Ebitda-resultat blev 481 miljoner kronor (438), med en ebitda-marginal på 18,8 procent (17,3).

Ebita-resultat blev 190 miljoner kronor (162), med en ebita-marginal på 7,4 procent (6,4).

Rörelseresultatet blev 175 miljoner kronor (156), med en rörelsemarginal på 6,8 procent (6,2).

Resultatet före skatt var 138 miljoner kronor (101).

Justerat resultat före skatt var 153 miljoner kronor (107).

Resultatet efter skatt blev 114 miljoner kronor (81), en ökning med 40,7 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 438 miljoner kronor (472).

Nobina, Mkr Q2-2020/2021 Q2-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 2 564 2 528 1,4%
EBITDA 481 438 9,8%
EBITDA-marginal 18,8% 17,3%
EBITA 190 162 17,3%
EBITA-marginal 7,4% 6,4%
Rörelseresultat 175 156 12,2%
Rörelsemarginal 6,8% 6,2%
Resultat före skatt 138 101 36,6%
Nettoresultat 114 81 40,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet 438 472 -7,2%