Nokia rusar efter resultatkross

Ericssons finska rival Nokia vinst var högre än väntat i det andra kvartalet. Aktien rusar på Stockholmsbörsen.

Telekombolaget Nokia redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Vinsten blev dock bättre än väntat, varpå man höjer helårsprognosen.

Omsättningen sjönk 10,6 procent till 5 092 miljoner euro (5 694). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 5 132.

Försäljningstappet hänförs främst till covid-19 samt den kinesiska marknaden.

Bolaget skriver i en kommentar att man har noterat en stark marginalexpansion, främst drivet av området Mobile Access. Vidare noterar man stark tillväxt inom Nokia Enterprise.

Justerat rörelseresultat utföll på 423 miljoner euro (451), väntat var 284,0, med en justerad rörelsemarginal på 8,3 procent (7,9).

Justerat resultat per aktie blev 0,06 euro (0,05), vilket är klart bättre än analytikerkonsensus som låg på 0,002.

För helåret väntar man sig nu en justerad vinst per aktie om 0,25 euro (0,23) inom ett konfidensintervall på 5 procent.

Den justerade rörelsemarginalen väntas uppgå till 9,5 procent (9,0), plus eller minus 1,5 procentenheter.

Det fria återkommande kassaflödet väntas nu bli “klart positivt”, jämfört med föregående positivt.

Aktien är upp med 14,4 procent i den tidiga handeln på Stockholmsbörsen.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här