Nolatos intäkter och resultat i linje med förväntningarna

Industriunderleverantören Nolato redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelsevinsten ökade.
Nolato
GW Plastics är en kontraktstillverkare med stor exponering mot medicinteknikindustrin. Några välkända kunder är Abbott, Medtronic och Philips. Foto: GW Plastics.

Industriunderleverantören Nolato redovisar intäkter och resultat i linje med analytikernas förväntningarna i första kvartalet 2021.

Nettoomsättningen steg 28,1% till 2 645 miljoner kronor (2 065). Utfallet var 0,6% lägre än Factset analytikerkonsensus som låg på 2 662 miljoner kronor. Justerat för valuta och förvärv var den organiska ökningen 22%.

Ebitda-resultat blev 414 miljoner kronor (319), med en ebitda-marginal på 15,7% (15,4).

Ebita-resultatet uppgick till 308 miljoner kronor (227), med en ebita-marginal på 11,6% (11,0).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 308 miljoner kronor (241), vilket är 1,3% bättre än väntade 304 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 299 miljoner kronor (225). Rörelsemarginalen var 11,3% (10,9).

Resultatet före skatt var 286 miljoner kronor (221). Resultatet efter skatt blev 226 miljoner kronor (177), vilket är 0,4% högre än analytikerkonsensus 225 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 8,43 kronor (6,67).

”Samtliga affärsområden uppvisade, trots rådande tider, en god utveckling under det första kvartalet med en mycket stark tillväxt inom Medical Solutions och Integrated Solutions. Det resulterade i att koncernens omsättning ökade med hela 22%, justerat för valuta och förvärv, och att rörelseresultat, ebita, för första gången översteg 300 miljoner kronor under ett enskilt kvartal. Det är återigen ett kvitto på våra djupa kundrelationer och starka ställning som en global strategisk partner till en rad ledande företag inom sina respektive sektorer. Den starka utvecklingen innebär vidare att vi nyligen tagit beslut om ytterligare expansion av produktionskapaciteten”, kommenterar VD Christer Wahlquist i delårsrapporten.

”Nolato har tidigare aviserat att den starka tillväxten inom Medical Solutions medför att affärsområdet expanderar produktionskapaciteten i Schweiz, Ungern och Sverige. Expansionen fortgår enligt plan och beslut har nyligen också fattats om att expandera produktionskapaciteten vid befintliga anläggningar i Polen och USA”, fortsätter Christer Wahlquist.

Nolato, Mkr Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 2 645 2 662 -0,6% 2 065 28,1%
EBITDA 414 319 29,8%
EBITDA-marginal 15,7% 15,4%
EBITA 308 227 35,7%
EBITA-marginal 11,6% 11,0%
EBITA, justerat 308 304 1,3% 241 27,8%
Rörelseresultat 299 225 32,9%
Rörelsemarginal 11,3% 10,9%
Resultat före skatt 286 221 29,4%
Nettoresultat 226 225 0,4% 177 27,7%
Resultat per aktie, kronor 8,43 6,67 26,4%

Konsensusdata från Factset