Nordea: Sverige har klarat tredje vågen bättre än väntat

Sveriges ekonomi har återhämtat sig bättre än väntat, skriver Nordeas Torbjörn Isaksson på en kommentar om torsdagens BNP-siffror.
Nordea Torbjörn Isaksson

Enligt SCB:s kvartalsvisa indikator steg Sveriges BNP steg 1,1% under första kvartalet, jämfört med föregående kvartal, och var i princip oförändrad från det första kvartalet 2020.  Det var klart starkare än väntat. Nordeas prognos låg på 0,5% på kvartalsbasis och -1,3% på årsbasis och SEB:s prognos kom in på 0,4% respektive -1,5%. Utfallet är även högre än Riksbankens prognos.

I mars steg BNP med 2,1% jämfört med föregående månad, och med 3,5% jämfört med mars 2020.

”Ett år efter pandemins utbrott i Sverige är BNP nu tillbaka på i stort sett samma nivå som innan förra vårens nedgångar, efter ett starkt avslut på det första kvartalet” säger Melker Loberg, nationalekonom på SCB, i en kommentar.

Nordeas Torbjörn Isaksson skriver att den svenska ekonomin återhämtade sig snabbare än väntat i första kvartalet.

”Sammantaget har ekonomin klarat av den tredje coronavågen mycket bättre än väntat. När restriktionerna börjar lyftas och virusspridningen går ned kommer tillväxten att få ytterligare fart”, skriver han.

Han påpekar att Nordea kan behöva höja sin prognos om en BNP-tillväxt på 4,0% för helåret. Dock ser han inte att siffrorna kommer att få Riksbanken att höja räntan, då inflationen fortsatt kommer att vara i fokus. En räntesänkning ser emellertid allt mer avlägsen ut.

Starka siffror från Konjunkturinstitutet

Även SEB:s Olle Holmgren och Marcus Widén pekar i en kommentar på dagens starka BNP-siffror, men även på att KI-barometern steg kraftigt i april. Barometerindikatorn steg med hela 7,6 enheter till 113,4 och samtliga sektorer steg. Detaljhandelns konfidensindikator steg kraftigt under månaden med 18,3 enheter.

”Sammantaget antyder den starka starten på året i kombination med KI-barometern en tydlig uppsiderisk för vår BNP-prognos. Tydligen hämmar de fortsatta coronarestriktionerna tillväxten mycket mindre än väntat”, skriver de.

Även Handelsbankens Anders Bergvall noterar att barometern var starkare än väntat.

”Sammantaget pekar barometern på en fortsatt förbättring av den svenska ekonomin framöver. Men tjänstesektorn lider fortfarande av effekterna av restriktioner och industriproduktionen har dämpats av den globala bristen på halvledare, och det kommer att hindra återhämtningen under andra kvartalet. Vi förväntar oss inte att återhämtningen kommer att få verklig fart fram till tredje kvartalet, då konsumtionen av tjänster bör börja normalisera när de nuvarande sociala restriktionerna lättas”, skriver han.