Nordic Paper lägger ned massaproduktionen i Säffle

Nordic Paper kommer att lägga ned produktionen av pappersmassa i Säffle under fjärde kvartalet och ersätta med externt inköpt massa. Åtgärden medför engångseffekter på cirka 110 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.
Foto: Nordic Papper
Engångskostnaderna är fördelade på 80 miljoner kronor i reservering under innevarande kvartal och 30 miljoner kronor för återställning av byggnader och mark samt nedskrivning av existerande massalinje under fjärde kvartalet.

Säffle-anläggningen tillverkar greaseproofpapper. Genom att stoppa produktionen sparar bolaget cirka 30-40 miljoner kronor i fasta kostnader exklusive avskrivningar per år.