Norwegian flög bara 61 000 passagerare i februari

Norwegian minskade antalet passagerare med 97% till 61 374 personer i februari, jämfört med samma månad året innan. Månaden före var tillväxten -96% och antalet passagerare var då 74 224.
Norwegians koncernchef Jacob Schram.
Norwegians koncernchef Jacob Schram. Foto: Foto Terje Bendiksby/TT
Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, minskade flygbolaget med 99% under månaden (-99).

Kapaciteten, mätt som ASK, minskade med 98% i februari (-98).

Kabinfaktorn uppgick till 38,1% i februari (35,9).

”Smittspridningen och reserestriktioner i Europa fortsätter att påverka verksamheten negativt. Vi noterar samtidigt att vaccinationer på flera marknader ger ökad optimism och reslust, något som återspeglar sig i positiva tendenser i bokningarna. Vi är redo att önska fler kunder välkomna ombord så snart Europa succesivt öppnar upp igen”, säger Norwegians koncernchef Jacob Schram.

Norwegian februari, 2021 januari, 2021
Passagerare, miljoner 0,061 0,074
Passagerare, förändring i procent, YY -97 -96
RPK, förändring i procent -99 -99
ASK, förändring i procent -98 -98
Kabinfaktor, i procent 38,1 35,9