Note förvärvar brittiskt bolag som växer inom laddningsprodukter för elfordon

Kontraktstillverkaren Note har förvärvat brittiska iPRO som tillverkar avancerade elektronikbaserade produkter. Initial köpeskilling är 7 miljoner pund i kontanter på skuldfri basis och det kan bli en tilläggsköpeskilling om maximalt 2,3 miljoner pund, enligt ett pressmeddelande.
Under de senaste 12 månaderna har verksamheten haft en omsättning på 320 miljoner kronor med en rörelsemarginal i nivå med Notes. Förvärvsmultipeln, ev/ebit, är cirka 3,5.

iPRO har kunder främst inom greentech, men även inom medtech och industrial. Bolaget beskrivs vara i en stark tillväxtfas med flera pågående serietillverkningsuppdrag av laddningslösningar, bland annat laddboxar till elfordon. På grund av den höga efterfrågan på laddningsprodukter utvecklas tillväxten och lönsamheten för iPRO för närvarande mycket positivt, skriver Note.

Sett över de senaste 12 månaderna innebär förvärvet proforma en försäljningstillväxt för Note om cirka 17% och en ökning av rörelseresultatet med 16%.

Grundare och ägare Martin Deas kommer att fortsätta i sin roll som VD för iPRO.