Note ökar vinsten – orderingången på rekordnivå

Kontraktstillverkaren Note redovisar både högre omsättning och vinst under det första kvartalet jämfört med samma period året innan.
Foto: Chris Cross
Omsättningen steg 5,7% till 502 miljoner kronor (475). Rensat för valutaeffekter var tillväxten 11%.

”Efter höstens osäkerheter och lageranpassningar kopplade till pandemin ser vi en kraftig återhämtning av efterfrågan. Orderingången under kvartalet var mycket stark och på vår högsta nivå någonsin. Vid utgången av kvartalet var orderstocken drygt 30% högre än i fjol, vilket ger anledning till fortsatt optimism inför framtiden”, säger VD Johannes Wind-Lidestam.

Rörelseresultatet blev 40 miljoner kronor (33), med en rörelsemarginal på 8,0% (6,9).

Resultatet före skatt var 38 miljoner kronor (28).

Resultatet efter skatt blev 31 miljoner kronor (22), och per aktie 1,08 kronor (0,80).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 8 miljoner kronor (68).

Under utsikter säger Johannes Wind-Lidestam att förutsättningarna är goda för att nå en helårstillväxt på 10-20% (utifrån nuvarande marknadssituation) och uppvisa stigande rörelseresultat och stärkta rörelsemarginaler.

Note, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 502 475 5,7%
Rörelseresultat 40 33 21,2%
Rörelsemarginal 8,0% 6,9%
Resultat före skatt 38 28 35,7%
Nettoresultat 31 22 40,9%
Resultat per aktie, kronor 1,08 0,80 35,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 8 68 -88,2%