NP3 ökade förvaltningsresultatet – höjer utdelningen

Fastighetsbolaget NP3 redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet jämfört med året innan. Styrelsen föreslår en höjd utdelning på 3,60 kronor per aktie (3,40) med utbetalning vid två tillfällen vardera på 1,80 kronor per aktie.
NP3:s VD Andreas Wahlén.
NP3:s VD Andreas Wahlén. Foto: NP3
Hyresintäkterna uppgick till 283 miljoner kronor (266), en ökning med 6,4% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 214 miljoner kronor (188).

Förvaltningsresultatet uppgick till 150 miljoner kronor (127).

”Det stärkta förvaltningsresultatet beror på ett större fastighetsbestånd, större bidrag från våra intresseföretag och minskade kostnader för underhåll och media under året”, säger VD Andreas Wahlén.

Resultatet före skatt var 419 miljoner kronor (529).

Resultatet efter skatt blev 318 miljoner kronor (434), och per aktie 5,58 kronor (7,76).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 80,47 kronor (70,36).

NP3, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Hyresintäkter 283 266 6,4%
Driftöverskott 214 188 13,8%
Förvaltningsresultat 150 127 18,1%
Resultat före skatt 419 529 -20,8%
Nettoresultat 318 434 -26,7%
Resultat per aktie, kronor 5,58 7,76 -28,1%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 80,47 70,36 14,4%
Utdelning per aktie, kronor 3,60 3,40 5,9%