Nyfosa säljer bostadsfastigheter för 445 miljoner kronor till Heimstaden

Fastighetsbolaget Nyfosa har tecknat avtal om avyttring av två fastigheter i Eskilstuna till ett underliggande fastighetsvärde om 445 miljoner kronor till Heimstaden. Det framgår av ett pressmeddelande.
Stina Lindh Hök., VD för Nyfosa
Nyfosas VD sedan 2020 Stina Lindh Hök.
Fastigheten Namnsdagen 1 innefattar hyresbostäder med en total uthyrningsbar yta om 9 000 kvadratmeter och ett årligt hyresvärde om 18,5 miljoner kronor. Fastigheten Nacken 1, belägen i Munktellstaden i Eskilstuna, är en projektfastighet med bygglov för uppförande av 14 000 kvadratmeter bruttoarea för bostäder. Frånträde för de båda fastigheterna sker idag den 4 december.

”Vi säljer vidare hyresbostäderna i den portfölj vi nyligen förvärvade av Estea. Genom försäljningen frigörs kapital för nya förvärv med bättre avkastning och fortsatt tillväxt”, kommenterar Stina Lindh Hök, VD i Nyfosa.