Nyfosa säljer bostadsfastigheter för 445 miljoner kronor till Heimstaden

Fastighetsbolaget Nyfosa har tecknat avtal om avyttring av två fastigheter i Eskilstuna till ett underliggande fastighetsvärde om 445 miljoner kronor till Heimstaden. Det framgår av ett pressmeddelande.
Stina Lindh Hök. Foto: Nyfosa
Fastigheten Namnsdagen 1 innefattar hyresbostäder med en total uthyrningsbar yta om 9 000 kvadratmeter och ett årligt hyresvärde om 18,5 miljoner kronor. Fastigheten Nacken 1, belägen i Munktellstaden i Eskilstuna, är en projektfastighet med bygglov för uppförande av 14 000 kvadratmeter bruttoarea för bostäder. Frånträde för de båda fastigheterna sker idag den 4 december.

“Vi säljer vidare hyresbostäderna i den portfölj vi nyligen förvärvade av Estea. Genom försäljningen frigörs kapital för nya förvärv med bättre avkastning och fortsatt tillväxt”, kommenterar Stina Lindh Hök, VD i Nyfosa.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här