Oasmia vill genomföra företrädesemission om 400 miljoner

Läkemedelsutvecklaren Oasmia, som under 2019 fått ny styrelse och ny bolagsledning efter en ägarstrid, föreslår en företrädesemission om cirka 400 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen ska huvudsakligen användas för att finansiera och accelerera kommersialiseringen av Apealea samt tillvarata nya affärsmöjligheter baserade på bolagets egenutvecklade läkemedelsplattform XR17.

“Därutöver avser Oasmia att skapa en stabil finansiell position för bolaget som möjliggör en expansion inom nya områden samt ett stabilt flöde av nya projekt”, heter det också från bolaget.

Oasmias huvudägare Arwidsro åtagit sig att teckna sin proportionella andel i emissionen. Detta teckningsåtagande motsvarar cirka 100 miljoner kronor eller 25 procent av företrädesemissionen.

Bolagsstämman för att rösta om beslutet kommer äga rum den 6 november 2019 och teckningsperioden i emissionen förväntas äga rum i slutet av fjärde kvartalet 2019. Pressmeddelandet innehåller inga uppgifter om emissionsvillkoren.

“Det gläder mig att se Oasmias successivt ökade fokus mot kommersialisering. Med en stegvis marknadslansering förväntar jag mig att Oasmia ska växa på ett sunt sätt som skapar värde för aktieägarna”, säger Jörgen Olsson, styrelseordförande.

När Oasmia i slutet av september lade fram sin rapport för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret skrev bolaget att det utvärderar “strategiska och långsiktiga finansieringsalternativ” som ska ge stöd till bolagets nya affärsplan.

Av pressmeddelandet som skickades på måndagskvällen framgår även bolaget fått ett finansieringsåtagande om upp till 45 miljoner kronor från storägaren Arwidsro.

“Låneåtagandet avses användas för återbetalning av det utestående konvertibellånet som förfaller den 31 oktober 2019. I den utsträckning finanseringsåtagandet tas i anspråk kommer motsvarande belopp att användas som betalning genom kvittning i företrädesemission”, skriver bolaget.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här