Ökad omsättning för Image Systems

Image Systems visar fortsatt förlust, men ökad omsättning för kvartalet.

Image Systems, som utvecklar produktionssystem för media, redovisar ett resultat efter skatt på -3,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (-3,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:04 kronor (-0:09).

Nettoomsättningen uppgick till 44,1 miljoner kronor (22,3).

Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar, ebitda, blev 0,9 miljoner kronor (-1,5). Ändrade redovisningsprinciper avseende leasing IFRS 16 förbättrade ebitda-resultatet med 0,8 miljoner kronor.

Orderingången uppgick till 73,3 miljoner (27,4) och orderstocken uppgick per 31 mars 2019 till 98,5 miljoner kronor (44,3).

Bruttomarginalen blev 60 procent (83), nedgången beror främst på en högre andel extern hårdvara, vilket ger en lägre bruttovinstmarginal.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här