Omsättningstappet fortsätter att bli mindre i näringslivet

I det svenska näringslivet som helhet har omsättningstappet fortsatt att minska något i juli jämfört med månaden innan. Det framgår av en undersökning som genomförts mellan 12-15 juli av Konjunkturinstitutet.
Konjunkturinstitutet
Omsättningstappet uppgår nu till 5 %, vilket innebär en förbättring med 2 procentenheter jämfört med förra månaden.

På sektornivå har omsättningstappet inom tillverkningsindustrin, handeln och tjänstesektorn minskat med mellan 2 och 3 procentenheter i juli. Inom bygg- och anläggningsverksamhet har tappet däremot ökat med 1 procentenhet och uppgår nu till 3 %.

Undersökningen visar vidare att 31 procent av företagen i näringslivet har en lägre omsättning jämfört med normalt. Den andelen har minskat med 2 procentenheter sedan den förra undersökningen. Samtidigt har företagen som har en högre omsättning än normalt ökat.