Omvänd vinstvarning från Academedia

Utbildningsbolaget Academedia har haft ett starkare första kvartal än vad som förväntas av aktiemarknaden.
Academedia

Nettoomsättningen beräknas uppgå till cirka 2 650 miljoner kronor (2 502), en ökning med cirka 6 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet justerat för IFRS 16 förväntas uppgå till cirka 150 miljoner kronor (75).

Enligt Factset låg konsensus på 2 647 miljoner kronor i försäljning och det justerade rörelseresultatet på 100 miljoner kronor.

”Fortsatt hög efterfrågan på vuxenutbildning och ett högre semesteruttag jämfört med föregående år har påverkat resultatet positivt. Vuxensegmentets snabba volymuppgång medför att kostnader släpar och marginalen temporärt påverkas positivt. Den positiva effekten av semester förväntas jämnas ut över helåret”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Delårsrapporten för första kvartalet 2020/21 publiceras den 23 oktober klockan 08.00.