Omvänd vinstvarning från Hexatronic

Fiberkommunikationsbolaget Hexatronic ökade försäljningen med 30% under fjärde kvartalet till preliminärt cirka 600 miljoner kronor. Det är en ökning från 463 miljoner året innan och merparten beskrivs vara organisk tillväxt.
Ebita-resultatet förväntas uppgå till mellan 62 och 67 miljoner kronor (28).

Enligt de två estimat som finns i Factsets databas väntas en försäljning om 534 miljoner med ett ebita på 45 miljoner.

“Vi såg i det fjärde kvartalet endast en marginell nettopåverkan av covid-19. Med införandet av hårdare restriktioner i stora delar av världen finns det en fortsatt osäkerhet framgent”, säger VD Henrik Larsson Lyon.

Han pekar på att bolagets övergripande bedömning fortsatt är att erfarenheterna av covid-19 kommer att leda till ökade investeringar i kommunikationsnäten. Det gäller både fast och mobil kommunikation.

Vid slutet av fjärde kvartalet var Hexatronics orderstock 97% högre än året innan. Hälften av ökningen är driven av redan kommunicerade sjökabelordrar.